Fabrika ve depolarda yükleme boşaltmanın yapıldığı yerlerde fabrika seviyesi ile kamyon kasasının seviyesini eşitlemek amacıyla kullanılan, üzerine forklift ile çıkılabilen rampalar ve yükleme boşaltma yapılan alanı dış etkilerden korumaya, ısı kayıplarını önlemeye yarayan körüklerle oluşturulan sistemlerdir.

Bu sistemin bileşenleri olan;

Körük ve seksiyonel kapı çözümleri ürün grubumuz içinde yer almakta olup tamamıyla birbiri ile uyumlu uygulanabilmektedir.

Yükleme sistemi sayesinde;
Yükleme kolaylığı, 
Isı ve enerji tasarrufu, 
Hijyen, 
Hızlı yükleme ve boşaltma gibi avantajlar kazanılmaktadır.

Körüğün doğru ölçülerde hazırlanabilmesi için şirketimiz deneyimli personeli tarafından proje desteği verilmektedir. 
Bu destek satış öncesi olduğu gibi satış sonrası da devam etmekte teknik ekibimiz her türlü bilgi ihtiyacında yanınızda olmaktadır.
Yükleme körüğü; yüklemenin yapıldığı alan ile nakliye aracı arasında korunak oluşturarak bağlantı sağlamaktadır.

Diğer Ürünlerimiz